Usage Statistics for www.austriaportal.info

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:18 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 25363
Total Files 23694
Total Pages 24010
Total Visits 2199
Total KBytes 378436
Total Unique Sites 717
Total Unique URLs 303
Total Unique Referrers 955
Total Unique User Agents 246
. Avg Max
Hits per Hour 35 302
Hits per Day 845 1246
Files per Day 789 1175
Pages per Day 800 1033
Sites per Day 23 82
Visits per Day 73 129
KBytes per Day 12615 22073
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.42% 23694
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 6
Code 302 - Found 1.67% 423
Code 304 - Not Modified 0.65% 166
Code 404 - Not Found 4.23% 1074

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 847 3.34% 794 3.35% 813 3.39% 88 4.00% 48 6.69% 18228 4.82%
2 498 1.96% 458 1.93% 483 2.01% 51 2.32% 43 6.00% 7074 1.87%
3 752 2.96% 717 3.03% 698 2.91% 52 2.36% 45 6.28% 13185 3.48%
4 613 2.42% 553 2.33% 579 2.41% 66 3.00% 54 7.53% 6859 1.81%
5 593 2.34% 537 2.27% 547 2.28% 59 2.68% 75 10.46% 7686 2.03%
6 606 2.39% 572 2.41% 577 2.40% 59 2.68% 50 6.97% 7691 2.03%
7 913 3.60% 855 3.61% 874 3.64% 109 4.96% 62 8.65% 19671 5.20%
8 999 3.94% 967 4.08% 978 4.07% 87 3.96% 45 6.28% 18398 4.86%
9 943 3.72% 820 3.46% 842 3.51% 89 4.05% 68 9.48% 14690 3.88%
10 800 3.15% 763 3.22% 779 3.24% 43 1.96% 44 6.14% 6521 1.72%
11 854 3.37% 831 3.51% 845 3.52% 42 1.91% 31 4.32% 6988 1.85%
12 940 3.71% 869 3.67% 898 3.74% 63 2.86% 57 7.95% 7229 1.91%
13 884 3.49% 852 3.60% 868 3.62% 40 1.82% 37 5.16% 8925 2.36%
14 1055 4.16% 1024 4.32% 1033 4.30% 72 3.27% 39 5.44% 17258 4.56%
15 830 3.27% 785 3.31% 799 3.33% 74 3.37% 58 8.09% 8301 2.19%
16 830 3.27% 767 3.24% 797 3.32% 110 5.00% 65 9.07% 14908 3.94%
17 930 3.67% 892 3.76% 910 3.79% 129 5.87% 46 6.42% 21699 5.73%
18 852 3.36% 824 3.48% 836 3.48% 102 4.64% 48 6.69% 20751 5.48%
19 1070 4.22% 906 3.82% 942 3.92% 115 5.23% 61 8.51% 22073 5.83%
20 858 3.38% 800 3.38% 836 3.48% 52 2.36% 46 6.42% 9769 2.58%
21 850 3.35% 766 3.23% 822 3.42% 91 4.14% 50 6.97% 11867 3.14%
22 961 3.79% 876 3.70% 941 3.92% 85 3.87% 41 5.72% 12028 3.18%
23 919 3.62% 876 3.70% 893 3.72% 85 3.87% 49 6.83% 11804 3.12%
24 1013 3.99% 945 3.99% 909 3.79% 61 2.77% 46 6.42% 11440 3.02%
25 1246 4.91% 1175 4.96% 950 3.96% 66 3.00% 63 8.79% 15247 4.03%
26 688 2.71% 629 2.65% 671 2.79% 49 2.23% 45 6.28% 7327 1.94%
27 859 3.39% 805 3.40% 825 3.44% 77 3.50% 53 7.39% 10863 2.87%
28 864 3.41% 821 3.47% 835 3.48% 61 2.77% 47 6.56% 10469 2.77%
29 790 3.11% 757 3.19% 761 3.17% 85 3.87% 44 6.14% 16652 4.40%
30 506 2.00% 458 1.93% 469 1.95% 126 5.73% 82 11.44% 12835 3.39%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 35 1056 4.16% 33 990 4.18% 34 1022 4.26% 457 13720 3.63%
1 35 1059 4.18% 32 981 4.14% 34 1030 4.29% 480 14402 3.81%
2 34 1034 4.08% 33 992 4.19% 33 1005 4.19% 483 14483 3.83%
3 37 1139 4.49% 33 993 4.19% 35 1079 4.49% 521 15618 4.13%
4 36 1103 4.35% 33 1011 4.27% 35 1058 4.41% 504 15112 3.99%
5 34 1023 4.03% 32 980 4.14% 33 1008 4.20% 485 14563 3.85%
6 37 1122 4.42% 35 1076 4.54% 35 1063 4.43% 657 19696 5.20%
7 32 987 3.89% 31 942 3.98% 31 956 3.98% 526 15794 4.17%
8 32 970 3.82% 30 917 3.87% 31 943 3.93% 516 15473 4.09%
9 31 955 3.77% 30 914 3.86% 30 922 3.84% 457 13722 3.63%
10 33 1005 3.96% 31 939 3.96% 31 955 3.98% 490 14708 3.89%
11 34 1026 4.05% 32 961 4.06% 32 987 4.11% 502 15069 3.98%
12 32 967 3.81% 30 917 3.87% 31 938 3.91% 464 13910 3.68%
13 32 975 3.84% 31 936 3.95% 31 950 3.96% 509 15261 4.03%
14 44 1341 5.29% 42 1282 5.41% 42 1260 5.25% 922 27668 7.31%
15 43 1303 5.14% 41 1235 5.21% 35 1050 4.37% 526 15773 4.17%
16 33 1011 3.99% 29 896 3.78% 31 942 3.92% 468 14034 3.71%
17 31 951 3.75% 30 906 3.82% 30 919 3.83% 496 14874 3.93%
18 34 1022 4.03% 32 963 4.06% 33 991 4.13% 528 15842 4.19%
19 33 999 3.94% 31 936 3.95% 32 973 4.05% 541 16216 4.29%
20 39 1187 4.68% 33 1005 4.24% 33 998 4.16% 571 17125 4.53%
21 33 997 3.93% 30 926 3.91% 31 959 3.99% 461 13838 3.66%
22 33 1011 3.99% 32 964 4.07% 32 975 4.06% 503 15078 3.98%
23 37 1120 4.42% 34 1032 4.36% 34 1027 4.28% 549 16458 4.35%

Top 30 of 303 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12353 48.70% 123039 32.51% /stats/
2 7640 30.12% 6539 1.73% /
3 2195 8.65% 186403 49.26% /stats/usage_201505.html
4 61 0.24% 52 0.01% /Sicherungen/
5 48 0.19% 42 0.01% /Sicherungen/subdomain/
6 40 0.16% 53 0.01% /Sicherungen/subdomain/upload/Datei_Upload/
7 37 0.15% 34 0.01% /Sicherungen/subdomain/upload/
8 29 0.11% 2377 0.63% /stats/usage_202006.html
9 20 0.08% 17 0.00% /Sicherungen//
10 20 0.08% 17 0.00% /Sicherungen///
11 19 0.07% 17 0.00% /Sicherungen///subdomain/
12 19 0.07% 18 0.00% /Sicherungen///subdomain/upload/
13 19 0.07% 25 0.01% /Sicherungen///subdomain/upload/Datei_Upload/
14 19 0.07% 17 0.00% /Sicherungen//subdomain/
15 19 0.07% 17 0.00% /Sicherungen//subdomain//
16 19 0.07% 18 0.00% /Sicherungen//subdomain//upload/
17 19 0.07% 25 0.01% /Sicherungen//subdomain//upload/Datei_Upload/
18 19 0.07% 17 0.00% /Sicherungen//subdomain/upload/
19 19 0.07% 25 0.01% /Sicherungen//subdomain/upload/Datei_Upload/
20 18 0.07% 1291 0.34% /stats/usage_201912.html
21 17 0.07% 1294 0.34% /stats/usage_201701.html
22 16 0.06% 1121 0.30% /stats/usage_201611.html
23 16 0.06% 1127 0.30% /stats/usage_201907.html
24 15 0.06% 1135 0.30% /stats/usage_201507.html
25 15 0.06% 1122 0.30% /stats/usage_201604.html
26 15 0.06% 1105 0.29% /stats/usage_202002.html
27 14 0.06% 771 0.20% /stats/usage_201408.html
28 14 0.06% 771 0.20% /stats/usage_201410.html
29 14 0.06% 771 0.20% /stats/usage_201411.html
30 14 0.06% 743 0.20% /stats/usage_201502.html

Top 10 of 303 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2195 8.65% 186403 49.26% /stats/usage_201505.html
2 12353 48.70% 123039 32.51% /stats/
3 7640 30.12% 6539 1.73% /
4 29 0.11% 2377 0.63% /stats/usage_202006.html
5 17 0.07% 1294 0.34% /stats/usage_201701.html
6 18 0.07% 1291 0.34% /stats/usage_201912.html
7 15 0.06% 1135 0.30% /stats/usage_201507.html
8 16 0.06% 1127 0.30% /stats/usage_201907.html
9 14 0.06% 1125 0.30% /stats/usage_201508.html
10 15 0.06% 1122 0.30% /stats/usage_201604.html

Top 10 of 88 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2195 8.65% 1026 49.21% /stats/usage_201505.html
2 7640 30.12% 461 22.11% /
3 12353 48.70% 39 1.87% /stats/
4 61 0.24% 20 0.96% /Sicherungen/
5 40 0.16% 20 0.96% /Sicherungen/subdomain/upload/Datei_Upload/
6 29 0.11% 20 0.96% /stats/usage_202006.html
7 48 0.19% 18 0.86% /Sicherungen/subdomain/
8 16 0.06% 12 0.58% /stats/usage_201611.html
9 17 0.07% 11 0.53% /stats/usage_201701.html
10 37 0.15% 10 0.48% /Sicherungen/subdomain/upload/

Top 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2195 8.65% 1026 49.54% /stats/usage_201505.html
2 7640 30.12% 442 21.34% /
3 12353 48.70% 38 1.83% /stats/
4 29 0.11% 22 1.06% /stats/usage_202006.html
5 61 0.24% 19 0.92% /Sicherungen/
6 40 0.16% 19 0.92% /Sicherungen/subdomain/upload/Datei_Upload/
7 48 0.19% 17 0.82% /Sicherungen/subdomain/
8 37 0.15% 12 0.58% /Sicherungen/subdomain/upload/
9 16 0.06% 12 0.58% /stats/usage_201611.html
10 17 0.07% 11 0.53% /stats/usage_201701.html

Top 30 of 955 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3072 12.11% - (Direct Request)
2 1329 5.24% http://virtclub.com/
3 1199 4.73% http://www.google.ru/search
4 1014 4.00% http://rt.videochat.guru/
5 1003 3.95% http://doska.org/
6 669 2.64% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
7 328 1.29% http://amoxili.webnode.fr
8 326 1.29% http://tretinoine.de.tl
9 324 1.28% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
10 287 1.13% http://zithromaxe.onlc.fr
11 273 1.08% http://nolvadex.onlc.eu
12 218 0.86% http://lukol.onlc.eu
13 210 0.83% http://revia.onlc.eu
14 207 0.82% http://achatavodart.onlc.fr
15 206 0.81% http://delevothroid.onlc.be
16 204 0.80% http://premarin.mywibes.com
17 193 0.76% http://dapsone.onlc.eu
18 192 0.76% http://accutane.vg1.pl
19 188 0.74% http://prednisonekauf.onlc.be
20 186 0.73% http://styplon.onlc.eu
21 183 0.72% http://caverta.onlc.eu
22 182 0.72% http://ventolin100mcg.populr.me
23 178 0.70% http://propecia.vg1.pl
24 177 0.70% http://achateulexin.onlc.fr
25 175 0.69% http://achatstromectol.onlc.fr
26 174 0.69% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl
27 170 0.67% http://keflex.onlc.be
28 167 0.66% http://ok.ru/doskaobyavlenii
29 160 0.63% http://demircette.onlc.eu
30 159 0.63% http://xxxznakomstva.ru/

Top 20 of 207 Total Search Strings
# Hits Search String
1 148 12.34% http://virtclub.com/
2 45 3.75% https://vk.com/xrumernet
3 42 3.50% https://rt.videochat.guru/
4 40 3.34% https://videochat.guru/
5 37 3.09% https://ok.ru/doskaobyavlenii
6 35 2.92% https://xxxznakomstva.ru/
7 34 2.84% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
8 32 2.67% http://doska.org/
9 32 2.67% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
10 29 2.42% https://vk.com/doskaobyavlenii
11 29 2.42% https://vk.com/zennoposterinfo
12 29 2.42% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
13 29 2.42% https://znakomstv.net/
14 27 2.25% https://doska.info/item/add
15 27 2.25% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
16 26 2.17% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
17 24 2.00% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
18 21 1.75% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
19 19 1.58% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
20 15 1.25% https://fr.videochat.guru/

Top 15 of 246 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1749 6.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 1638 6.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1251 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 855 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 525 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 465 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
7 462 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 460 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 456 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 455 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
11 454 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 454 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
13 454 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 452 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 451 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25363 100.00% 23694 100.00% 378436 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21